Üyelik Sözleşmesi

  

TK YAPI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARİH {Date}

 

 

TARAFLAR

 

(1) Merkez Ofisi Çarşı Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 71/C, Yalvaç, Isparta adresinde bulunan TK YAPI Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Bilgisayar Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“TK YAPI”);

 

(2) http://www.birTKyeter.com adresindeki internet sitesi (“TK YAPI Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

 

1 KONU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu TK YAPI’nın sahip olduğu http://www.birTKyeter.com adresindeki TK YAPI Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

 

2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, TK YAPI Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TK YAPI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, elektronik posta, cinsiyet vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, TK YAPI Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde TK YAPI’nın sorumlu olmayacağını ve TK YAPI Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin (alışveriş bilgisi vb. dahil) TK YAPI Şirketleri tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TK YAPI, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve TK YAPI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Kanun ve Kurallara Uyma. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, TK YAPI Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, TK YAPI tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve TK YAPI Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Verilerin Kullanımı. Üye, TK YAPI tarafından TK YAPI Web Sitesinin ve üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, TK YAPI Web Sitesine erişilen tarih ve saat, lokasyon, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin Internet adresi, alan kodu, dil gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

2.5 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, TK YAPI tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu TK YAPI Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye kendisine gönderilecek SMS’lerin iptali için 0246 441 56 22 numaralı TK YAPI İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin TK YAPI’ya ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.6 Kişisel Veri Kullanımı. Üye’nin TK YAPI Web sitesine üye olurken www.birTKyeter.com/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren TK YAPI Web Sitesini kullanım sırasında TK YAPI ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek (Aydınlatma Metni linki) ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, TK YAPI ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin TK YAPI Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin TK YAPI Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

 

Kullanıcının sağladığı bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki gibidir:

• Ad – Soy ad

• Posta adresi

• E-posta adresi

• Cinsiyet

• Doğum Tarihi.

 

2.7 TK YAPI, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için TK YAPI yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TK YAPI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. TK YAPI’ya yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. TK YAPI’nın rücu hakkı saklıdır.

2.9 Üye, TK YAPI Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin TK YAPI Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, TK YAPI Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak TK YAPI Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde TK YAPI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda TK YAPI, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, TK YAPI’nın, TK YAPI Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve TK YAPI Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. TK YAPI web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili TK YAPI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 Web sitesinin Yönetimi. Üye, TK YAPI önceden bildirmeden TK YAPI Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan TK YAPI ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin TK YAPI Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

 

 

3 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Üye, TK YAPI Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların TK YAPI’ya ait ve/veya TK YAPI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta TK YAPI’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini TK YAPI’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, TK YAPI’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

 

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TK YAPI’ın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

 

4 RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

 

 

5 MÜCBİR SEBEPLER

 

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile TK YAPI işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda TK YAPI’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

6 DEVİR

 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. TK YAPI işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın TK YAPI Şirketlerine devredebilir.

 

 

7 DEĞİŞİKLİKLER

 

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler TK YAPI’nın takdirine bağlı ve tek taraflı TK YAPI Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri TK YAPI Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

 

 

8 BAŞLIKLARIN YORUMLANMAMASI

 

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

9 YETKİ

 

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR